CLB TÌNH NGUYỆN GIẤC MƠ VIỆT NAM

hanoiGIẤC MƠ VIỆT NAM – HÀ NỘI
Khu vực hoạt động: Điểm trường vùng cao, các tỉnh miền núi phía Bắc
Chương trình & Dự án thực hiện năm 2014:
– Tủ sách Giấc mơ
Nâng cao nhận thức cho trẻ em về BVMT & BĐKH
Thư viện cộng đồng Tả Ngảo
Dự án iTeach

 

 


 

Hue

GIẤC MƠ VIỆT NAM – HUẾ

Khu vực hoạt động: Làng trẻ, các lớp học tình thương tại Huế
Chương trình & Dự án thực hiện năm 2014:
Mang sách về với trẻ em nghèo Phú Lộc
Cây ước mơ
Rước đèn vui Hội trăng rằm

 

 


 

Sai Gon

GIẤC MƠ VIỆT NAM – TP HỒ CHÍ MINH

Khu vực hoạt động: Các điểm trường vùng biên giới phía nam, các xã đảo, khu vực Tây Nguyên
Chương trình & Dự án thực hiện năm 2014:
– Thắp lửa ước mơ xã đảo Thạch An
Thắp lửa ước mơ vùng Biên giới Tây Ninh
Thắp lửa ước mơ – Tây Nguyên vào năm học mới

 

 


 

haiphong

 

GIẤC MƠ VIỆT NAM – HẢI PHÒNG

Khu vực hoạt động: Các lớp học tình thương tại Hải Phòng

Chương trình & Dự án thực hiện năm 2014:
Mang tương lai qua những trang sách

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: